extensieve groendaken
Basisbeginselen voor een extensief groendak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het aanbrengen van grindstroken enkel een aanbeveling van het WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf; geen absolute verplichting. De bouwheer kan het uiteraard wel eisen. Verkeerde beplanting kan desastreuze gevolgen hebben. Hoewel een extensief groendak in grote mate zelfonderhoudend is, mag u niet denken dat u er niet naar moet omzien.
gd-energy.be
Soorten groen dak - PapaGreen.
3 min lezen. Er bestaan allerlei soorten indelingen van groene daken. Naar onderhoud, naar soort beplanting, naar functie enzovoort. Extensief of intensief groen dak. Een veel gebruikte indeling is naar intensieve of extensieve groendaken met alle gradaties ertussen. Extensieve groendaken zijn groendaken tussen de 6 en 14 cm dik met lichtere begroeiing tussen de 30 en 220 kg/m2 die weinig onderhoud nodig hebben. Alleen af en toe wat mest of in zeer droge periode water geven is voldoende. Intensieve groendaken zijn eigenlijk normale tuinen maar dan op je dak. Dit zijn groendaken die beginnen bij 15cm dikte en tussen de 300 tot soms wel 1500 kg/m2 zwaar zijn. Deze daktuinen hebben intensief onderhoud nodig net als bij een gewone tuin: water geven, snoeien, bemesten, maaien, wieden et cetera. In beide gevallen moet je een berekening maken van de draagkracht van je dak. Want ook een extensief dak kan 220kg per m2 zwaar zijn.
Floradak Groendak - Extensieve sedum groendaken.
Een mix van sedum, kruiden, wilde bloemen en hogere grassen zorgt er voor een rijke variatie die het hele jaar door een mooi en afwisselend uitzicht heeft. De terrassen van de verschillende serviceflats werden tot slot afgewerkt met extra aanplanting van siergrassen om een natuurlijke overgang tussen het terras en groendak te vormen. 3-lagig semi-intensief Floradak en intensief. 30 cm substraat met ophoging voor semi-intensief, 70 cm voor intensief. begroening: semi-intensief Floramyco S sedumplantjes, kruiden, wilde bloemen en hogere grassen, intensief: gazon met kiezelpaden en boordpallisades. Groendak bij privé-woning. 3-lagig extensief Floradak bij privé-woning in Lummen. 3-lagig extensief/semi-intensief Floradak. 8 cm substraat met ophoging voor semi-intensief. begroening: Floramyco S sedumplantjes, in de verhoogde delen grassen, kruiden en laagstam appelboom. Dakterras bedrijfsgebouw Temse. De eigenaars van het bedrijfsgebouw hebben hun woning op de bovenste verdieping. Het terras biedt een adembenemend zicht. Deze extra leefruimte werd voorzien van strak design, met een keuken, eet- en zichtruimte en jacuzzi. oppervlakte: 90 m2. 3-lagig intensief Floradak. 30 cm substraat. begroening: aanplanting van heesters met strakke architectuur. Fabrieksloods 'Zwarte' Doos'' Gentbrugge.
soorten groendaken groendak-antwerpen.be.
Een extensief groendak weegt maximaal 110 kg/m en mag zonder bouwvergunning op elk correct gedimensioneerd dak aangelegd worden. Een intensief groendak weegt meer dan 200 kg/m, hierop moet de dakconstructie voorzien zijn en is er steeds een vergunning nodig. Omdat de beplanting de dikte en het gewicht van de voedingsbodem bepalen bestaat ereen waaier aan mogelijkheden en soorten groendaken, hier enkele voorbeelden.
Extensief groendak - Groendaktotaal.
Groendaken zijn de laatste tijd erg in trek. En dat is gelet op hun voordelen niet zo vreemd. Een groendak isoleert goed, reguleert de afvoer van regenwater, vergroent de omgeving en zuivert de lucht. Door uw bestaande grijze dak te vervangen voor een groendak sluit u perfect aan bij de actuele hang naar meer duurzaamheid. Maar aan welk groendak denkt u eigenlijk? Groendaken bestaan er in vele maten en soorten. Het belangrijkste verschil is die tussen intensieve groendaken en extensieve groendaken. Een intensief groendak lijkt nog het meest op een 'gewone' tuin. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua kosten en onderhoud. Bij een extensief groendak moet u denken aan kant- en klare vegetatiematten die u op uw dak uit kunt rollen.
Nieuwe oplossing voor extensieve groendaken Blog Duurzaam Gebouwd.
Nieuw in het productpakket is het Derbisedum Pack, een eenvoudige oplossing voor extensieve groendaken. Dit zijn voorgeteelde bakken met planten die dakwerkers rechtstreeks op een wortelwerende dakbedekking aanbrengen. Binnen het aanbod groendaken kan men onderscheid maken tussen intensieve en extensieve groendaken.
De voor- en nadelen van een groendak Bouwwereld.nl.
Bij lichte groendaken is verbetering over het algemeen verwaarloosbaar. De onderliggende dakbedekking wordt minder blootgesteld aan de weersinvloeden, waardoor de levensduur wordt verlengd. Verbeterde brandwerendheid van de dakconstructie. Voordelen voor de omgeving.: Het zorgt voor een stuk natuur en bruikbare buitenruimte in een bebouwde omgeving. Het sluit aan op de huidige aandacht voor het milieu, toont aan dat je als eigenaar milieubewust bent en kan ook aansluiten op de cradle-to-cradle filisofie mits de daktuin wordt opgebouwd uit herbruikbare materialen en bouwstoffen. Het groendak vangt water op en kan het bufferen. Zodat pieken in afvoeren en belasting van het oppervlaktewater worden gedempt. Fijnstof en luchtvervuiling worden deels opgevangen waarbij tevens CO 2 wordt opgenomen. Aanzienlijk hogere kosten voor het aanleggen van het dak. Risico op lekkage door bijvoorbeeld wortelgroei. De kosten van het opsporen van lekkages kunnen aanzienlijk zijn. Daktuinen zijn relatief complex, waardoor het risico op fouten groter is. Er zijn nog maar beperkte ervaringen opgedaan met daktuinen, er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en er wordt vaak de grens opgezocht met het ontwerp.
Groendaken - RESITRIX.
Typische dakopbouw van een extensieve begroeiing. Groendak: Gras, sedum, kruiden, mosplanten. Structuurhoogte hoogte van de dakconstructie vanaf: 6 cm. Gewicht vanaf: 60 kg/m2. Onderhoudskosten kosten tuinman: laag tot matig. Typische dakopbouw van een intensieve begroeiing. Onderhouds- verzorgingskosten: matigtothoog. Groendak Vrije: vormgeving, grasvelden, bloembedden, heesters en kleine bosjes, bomen en struiken. Structuurhoogte hoogte van de dakconstructie vanaf: 15 cm. Gewicht: vanaf 150 kg/m2. Onderhoudskosten kosten tuinman hoog.: De verschillende toepassingen en positieve kenmerken van groendaken worden wereldwijd steeds meer erkend. Dit geldt in ecologisch, bouwtechnisch en economisch opzicht. Oververhitting van steden. Door de geslotenheid en toenemende afvalwarmte van verkeer, industrie en huisverwarming, ontwikkelen de stadscentra zich tot zogenaamde warmte-eilanden 'urban' heat island effect. Het gebrek aan koeling in de nacht heeft steeds meer invloed op de gezondheid van de stedelijke bevolking.
Groendaken - LB Groendaken.
Extensief en intensief zijn benamingen die worden gebruikt om de soorten groendaken te classificeren in de mate van de inrichtingsmogelijkheden van het dak en het gewenst onderhoudsniveau. Een extensief groendak, ook wel vegetatiedak genoemd, kan maar een geringe hoeveelheid gewicht per vierkante meter dragen. Deze extensieve groendaken zijn niet beloopbaar, zijn onderhoudsarm en kunnen worden aangelegd zonder een stedenbouwkundige vergunning. Een intensief groendak, ook wel tuindak genoemd, vergt meer onderhoud en vereist een groter gewichtsvermogen van het dak. Intensieve daken bevatten meer plantkeuze, zijn beloopbaar, maar kunnen pas geplaatst worden met de nodige stedenbouwkundige vergunning.
Het ene groendak is het andere niet Natuurpunt.
Groendaken zijn groene eilanden in de grijze stadswoestijn en vormen natuurlijke bakens voor planten, vogels en insecten. Of toch: dat kúnnen ze zijn op voorwaarde dat ze slim ingericht worden. Groendaken worden al langer aanzien als een methode om natuur meer aan bod te laten komen in de stad. Naast voordelen voor mens en milieu zoals energiebesparing, waterbeheer, gezondheid, heeft de natuur er namelijk ook baat bij omdat er habitats worden gecreëerd op voorheen onbenutte plaatsen. Maar niet elk groendak heeft hetzelfde effect op de biodiversiteit. In het algemeen kunnen we 2 verschillende types groendaken onderscheiden. Daktuinen zijn intensieve groendaken, waarop zelfs bomen of vijvers mogelijk zijn. Nadeel hiervan is dat de daken bestand moeten zijn tegen het gewicht van de planten en het onderlaag die hiervoor nodig is. Daktuinen kunnen al gauw meer dan 500kg/m gaan wegen. Zij hebben ook het onderhoud nodig dat vergelijkbaar is met het onderhoud van een doorsnee tuin. Daarnaast is de irrigatie van deze groendaken essentieel. Ondanks de mindere bereikbaarheid voor insecten worden hier zelfs zeldzame soorten teruggevonden. Vooral struik- en grondfoerageerders, zoals Merels, duiven en Eksters, zijn terug te vinden op daktuinen. Ook extensieve groendaken kunnen biodivers ingericht worden foto: Griet Nijs.
Alles over de opbouw van groendaken - Soprema België.
We raden zelfs aan om hellingen van meer dan 5 graden vanuit een specialistisch oogpunt te bekijken. De standaard detaillering die vereist is voor platte daken volstaat immers niet voor een schuin groendak. Net zoals andere daken moeten groendaken in België voldoen aan de B ROOF t1 -klasse. De Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing stelde wel een aantal extra aanbevelingen op om de verspreiding van vuur te voorkomen en af te remmen. Volgens de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort als EPBD Energy Performance of Buildings Directive, die op 9 juli 2018 in werking trad, moeten alle nieuwe gebouwen in de EU eind 2020 bijna-energieneutraal zijn. Vooral voor commerciële projecten vereist de richtlijn zoveel zonnepanelen dat er onvoldoende ruimte overblijft voor groene daken! Aangezien sommige lokale autoriteiten aangeven dat een bepaald percentage van elk dak groen moet zijn, is het soms onmogelijk om zowel aan de lokale voorschriften als aan de EPBD te voldoen.

Contacteer ons